Έγκριση πίστωσης ποσού 1.500,00€ με Φ.Π.Α. για εξόφληση φόρου τόκων καταθέσεων τραπέζης

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.500,00€ με Φ.Π.Α. για εξόφληση φόρου τόκων καταθέσεων τραπέζης

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.500,00€ με Φ.Π.Α. για εξόφληση φόρου τόκων καταθέσεων τραπέζης

ADSDHKEPA1952012.pdfa