Έγκριση πίστωσης ποσού 1.550,00€ με ΦΠΑ για μουσική βραδιά με λαϊκή κομπανία στις 26/8/2011 στην πλατεία Αγ. Φανουρίου στο πλαίσιο του εορτασμού του Αγίου Φανουρίου

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.550,00€ με ΦΠΑ για μουσική βραδιά με λαϊκή κομπανία στις 26/8/2011 στην πλατεία Αγ. Φανουρίου στο πλαίσιο του εορτασμού του Αγίου Φανουρίου

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.550,00€ με ΦΠΑ για μουσική βραδιά με λαϊκή κομπανία στις 26/8/2011 στην πλατεία Αγ. Φανουρίου στο πλαίσιο του εορτασμού του Αγίου Φανουρίου.

adsdhkepa362011.pdfa