Έγκριση πίστωσης ποσού 1.650,00€ με ΦΠΑ για μουσική εκδήλωση στις 27/8/2011 στην πλατεία Αγ. Φανουρίου στο πλαίσιο του εορτασμού του Αγίου Φανουρίου

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.650,00€ με ΦΠΑ για μουσική εκδήλωση στις 27/8/2011 στην πλατεία Αγ. Φανουρίου στο πλαίσιο του εορτασμού του Αγίου Φανουρίου

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.650,00€ με ΦΠΑ για μουσική εκδήλωση στις 27/8/2011 στην πλατεία Αγ. Φανουρίου στο πλαίσιο του εορτασμού του Αγίου Φανουρίου

adsdhkepa372011.pdfa