Έγκριση πίστωσης ποσού 1.650,00€ με Φ.Π.Α. για την παρουσίαση παιδικών βιβλίων με προβολές