Έγκριση πίστωσης ποσού 1.700,00 € υπέρ της ΕΥΔΑΠ για τοποθέτηση νέων παροχών.