Έγκριση πίστωσης ποσού 1.700,00 € υπέρ της ΕΥΔΑΠ για τοποθέτηση νέων παροχών.

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.700,00 € υπέρ της ΕΥΔΑΠ για τοποθέτηση νέων παροχών.

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.700,00 € υπέρ της ΕΥΔΑΠ για τοποθέτηση νέων παροχών.

ADE4352010.pdfa