Έγκριση πίστωσης ποσού 1.783,50€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.783,50€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.783,50€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ

ADSDHKEPA0962012.pdfa