Έγκριση πίστωσης ποσού 1.800,00€ με Φ.Π.Α. για αμοιβές γιατρών για τα αθλητικά προγράμματα

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.800,00€ με Φ.Π.Α. για αμοιβές γιατρών για τα αθλητικά προγράμματα

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.800,00€ με Φ.Π.Α. για αμοιβές γιατρών για τα αθλητικά προγράμματα

ADSDHKEPA1182012.pdfa