Έγκριση πίστωσης ποσού 1.937,25€ με Φ.Π.Α. για την σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης προγραμμάτων

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.937,25€ με Φ.Π.Α. για την σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης προγραμμάτων

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.937,25€ με Φ.Π.Α. για την σύμβαση      παροχής      υπηρεσιών      συντήρησης      και υποστήριξης προγραμμάτων

ADSDHKEPA0992012.pdfa