Έγκριση πίστωσης ποσού 1.970,00€ με ΦΠΑ για προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα με τα απαραίτητα υλικά του για το θέατρο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.970,00€ με ΦΠΑ για προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα με τα απαραίτητα υλικά του για το θέατρο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.970,00€ με ΦΠΑ για προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα με τα απαραίτητα υλικά του για το θέατρο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

adsdhkepa522011.pdfa