Έγκριση πίστωσης ποσού 10.000,00€ με Φ.Π.Α. για προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 10.000,00€ με Φ.Π.Α. για προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 10.000,00€ με Φ.Π.Α. για προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2012

ADSDHKEPA1152012.pdfa