Έγκριση πίστωσης ποσού 10.000,00€ με Φ.Π.Α για την εργασία: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 10.000,00€ με Φ.Π.Α για την εργασία: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 10.000,00€ με Φ.Π.Α για την εργασία: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

ADSDHKEPA0432012.pdfa