Έγκριση πίστωσης ποσού 10.381,80 € υπέρ PKF Ευρωλεγκτική Α.Ε. για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2009

Έγκριση πίστωσης ποσού 10.381,80 € υπέρ PKF Ευρωλεγκτική Α.Ε. για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2009

Έγκριση πίστωσης ποσού 10.381,80 € υπέρ PKF Ευρωλεγκτική Α.Ε. για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2009

ade3282010.pdfa