Έγκριση πίστωσης ποσού 100,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια τζαμιού για το Β Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου

Έγκριση πίστωσης ποσού 100,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια τζαμιού για το Β Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου

Έγκριση πίστωσης  ποσού 100,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια τζαμιού για το Β Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου

adsdao_222011.pdfa