Έγκριση πίστωσης ποσού 105,28 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» της εταιρείας Α. Κατωπόδης & ΣΙΑ Ε.Ε., σε βάρος του Κ.Α. 00.6463.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2010, για δημοσιεύσεις που αφορούν το Δήμο μας

Έγκριση πίστωσης ποσού 105,28 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» της εταιρείας Α. Κατωπόδης & ΣΙΑ Ε.Ε., σε βάρος του Κ.Α. 00.6463.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2010, για δημοσιεύσεις που αφορούν το Δήμο μας

Έγκριση πίστωσης ποσού 105,28 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» της εταιρείας Α. Κατωπόδης & ΣΙΑ Ε.Ε., σε βάρος του Κ.Α. 00.6463.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2010, για δημοσιεύσεις που αφορούν το Δήμο μας

ADE4302010.pdfa

Έγκριση πίστωσης ποσού 105,28 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» της εταιρείας Α. Κατωπόδης & ΣΙΑ Ε.Ε., σε βάρος του Κ.Α. 00.6463.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2010, για δημοσιεύσεις που αφορούν το Δήμο μας