266/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 11.000,00 € για εργασία που αφορά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2011

266/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 11.000,00 € για εργασία που αφορά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 11.000,00 € για εργασία που αφορά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2011

AOE2662011.pdfa