Έγκριση πίστωσης ποσού 11.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια Η/Υ εκτυπωτών περιφερειακών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 11.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια Η/Υ εκτυπωτών περιφερειακών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 11.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια Η/Υ εκτυπωτών περιφερειακών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

adsdhkepa982011.pdfa