Έγκριση πίστωσης ποσού 11.635,80 € με ΦΠΑ για την προμήθεια υδραυλικού υλικού για την συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 11.635,80 € με ΦΠΑ για την προμήθεια υδραυλικού υλικού για την συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2011

Έγκριση πίστωσης  ποσού 11.635,80 € με ΦΠΑ για την προμήθεια υδραυλικού υλικού για την συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2011

adsdao_192011.pdfa