Έγκριση πίστωσης ποσού 11.678,17€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ XΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. οικ. έτους 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 11.678,17€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ XΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. οικ. έτους 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 11.678,17€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  XΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. οικ. έτους 2012

ADSDHKEPA0382012.pdfa