Έγκριση πίστωσης ποσού 11.937,15 € με ΦΠΑ για την προμήθεια σιδηρουργικού υλικού για την τακτική συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2011.

Έγκριση πίστωσης ποσού 11.937,15 € με ΦΠΑ για την προμήθεια σιδηρουργικού υλικού για την τακτική συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2011.

Έγκριση πίστωσης  ποσού 11.937,15 € με ΦΠΑ για την προμήθεια σιδηρουργικού υλικού για την τακτική συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2011.

adsdao_232011.pdfa