224/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 114.990,98€ για καταβολή σε υπαλλήλους του Δήμου Ιλίου βάσει δικαστικής απόφασης

224/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 114.990,98€ για καταβολή σε υπαλλήλους του Δήμου Ιλίου βάσει δικαστικής απόφασης