Έγκριση πίστωσης ποσού 118,08 € υπέρ του δικαιούχου ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ εφημερίδα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ

Έγκριση πίστωσης ποσού 118,08 € υπέρ του δικαιούχου ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ εφημερίδα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ

Έγκριση πίστωσης ποσού 118,08 € υπέρ του δικαιούχου ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ εφημερίδα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ

ade4652010.pdfa