346/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 119,62 € για δημοσιεύσεις που αφορούν το Δήμο μας

346/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 119,62 € για δημοσιεύσεις που αφορούν το Δήμο μας