Έγκριση πίστωσης ποσού 12.000,00€ με Φ.Π.Α. για τη ΔΕΗ

Έγκριση πίστωσης ποσού 12.000,00€ με Φ.Π.Α. για τη ΔΕΗ

Έγκριση πίστωσης ποσού 12.000,00€ με Φ.Π.Α. για τη ΔΕΗ

ADSDHKEPA0182012.pdfa