Έγκριση πίστωσης ποσού 12.840,00€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. οικ. έτους 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 12.840,00€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. οικ. έτους 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 12.840,00€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. οικ. έτους 2012

ADSDHKEPA0412012.pdfa