Έγκριση πίστωσης ποσού 12.915,00€ με Φ.Π.Α., τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης έτους 2013 για τις ανάγκες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.»

Έγκριση πίστωσης ποσού 12.915,00€ με Φ.Π.Α., τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης έτους 2013 για τις ανάγκες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.»