Έγκριση πίστωσης ποσού 120,00€ με Φ.Π.Α. για την συμμετοχή της υπαλλήλου Μηλιώνη Χριστίνας σε επιμορφωτικό σεμινάριο στις 28-29/5/2012.

Έγκριση πίστωσης ποσού 120,00€ με Φ.Π.Α. για την συμμετοχή της υπαλλήλου Μηλιώνη Χριστίνας σε επιμορφωτικό σεμινάριο στις 28-29/5/2012.

Έγκριση πίστωσης ποσού 120,00€ με Φ.Π.Α. για την συμμετοχή της υπαλλήλου Μηλιώνη Χριστίνας σε επιμορφωτικό σεμινάριο στις 28-29/5/2012.

ADSDHKEPA1642012.pdfa