Έγκριση πίστωσης ποσού 120,00€ με Φ.Π.Α. για την συμμετοχή του υπαλλήλου Αρώνη Παναγιώτη σε επιμορφωτικό σεμινάριο στις 28-29/5/2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 120,00€ με Φ.Π.Α. για την συμμετοχή του υπαλλήλου Αρώνη Παναγιώτη σε επιμορφωτικό σεμινάριο στις 28-29/5/2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 120,00€ με Φ.Π.Α. για την συμμετοχή του υπαλλήλου Αρώνη Παναγιώτη σε επιμορφωτικό σεμινάριο στις 28-29/5/2012

ADSDHKEPA1632012.pdfa