240/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 13.246,98 € για επέκταση δικτύου φυσικού αερίου και σύνδεση με το φυσικό αέριο σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου

240/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 13.246,98 € για επέκταση δικτύου φυσικού αερίου και σύνδεση με το φυσικό αέριο σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου

Έγκριση πίστωσης ποσού 13.246,98 € για επέκταση δικτύου φυσικού αερίου και σύνδεση με το φυσικό αέριο σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου

AOE2402012.pdfa