264/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 137.326,53€ για καταβολή σε υπαλλήλους του Δήμου Ιλίου βάσει δικαστικής απόφασης

264/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 137.326,53€ για καταβολή σε υπαλλήλους του Δήμου Ιλίου βάσει δικαστικής απόφασης