Έγκριση πίστωσης ποσού 14.268,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια αθλητικού υλικού οικονομικού έτους 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 14.268,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια αθλητικού υλικού οικονομικού έτους 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 14.268,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια αθλητικού υλικού οικονομικού έτους 2012

ADSDHKEPA1942012.pdfa