Έγκριση πίστωσης ποσού 14.737,86€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 14.737,86€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 14.737,86€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

ADSDHKEPA0462012.pdfa