Έγκριση πίστωσης ποσού 14.850,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την τακτική συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2011.

Έγκριση πίστωσης ποσού 14.850,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την τακτική συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2011.

Έγκριση πίστωσης  ποσού 14.850,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την τακτική συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2011.

adsdao_162011.pdfa