Έγκριση πίστωσης ποσού 14.950,65 € με ΦΠΑ για την προμήθεια ανταλλακτικών εξοπλισμού αθλητικών χώρων

Έγκριση πίστωσης ποσού 14.950,65 € με ΦΠΑ για την προμήθεια ανταλλακτικών εξοπλισμού αθλητικών χώρων

Έγκριση πίστωσης  ποσού 14.950,65 € με ΦΠΑ για την προμήθεια ανταλλακτικών εξοπλισμού αθλητικών χώρων

adsdao_262011.pdfa