Έγκριση πίστωσης ποσού 14.950,65€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ οικ. έτους 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 14.950,65€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ οικ. έτους 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 14.950,65€ με Φ.Π.Α για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ οικ. έτους 2012

ADSDHKEPA0422012.pdfa