Έγκριση πίστωσης ποσού 14.980,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση αθλητικών χώρων του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ οικ. έτους 2011.

Έγκριση πίστωσης ποσού 14.980,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση αθλητικών χώρων του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ οικ. έτους 2011.

Έγκριση πίστωσης  ποσού 14.980,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση αθλητικών χώρων του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ οικ. έτους 2011.

adsdao_242011.pdfa