047/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 141,00 € για αποζημίωση για την παραλαβή επεξεργασμένου αρχείου από Γ.Γ.Π.Σ.

047/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 141,00 € για αποζημίωση για την παραλαβή επεξεργασμένου αρχείου από Γ.Γ.Π.Σ.

Έγκριση πίστωσης ποσού 141,00 € για αποζημίωση για την παραλαβή  επεξεργασμένου αρχείου από Γ.Γ.Π.Σ.

aoe0472011.pdfa