Έγκριση πίστωσης ποσού 147,20 € υπέρ Δ.Ο.Υ. Ιλίου ως καταβολή αποζημίωσης για την επεξεργασία αρχείου ιδιοκτητών οχημάτων

Έγκριση πίστωσης ποσού 147,20 € υπέρ Δ.Ο.Υ. Ιλίου ως καταβολή αποζημίωσης για την επεξεργασία αρχείου ιδιοκτητών οχημάτων

Έγκριση πίστωσης ποσού 147,20 € υπέρ Δ.Ο.Υ. Ιλίου ως καταβολή αποζημίωσης για την επεξεργασία αρχείου ιδιοκτητών οχημάτων

ADE1152010.pdfa