Έγκριση πίστωσης ποσού 148.189,77€ δαπανών οικ. έτους 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 148.189,77€ δαπανών οικ. έτους 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 148.189,77€ δαπανών οικ. έτους 2011

ADSDHKEPA0232012.pdfa