346/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 148.853,77 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων Α/βαθμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης

346/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 148.853,77 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων Α/βαθμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης

Έγκριση πίστωσης ποσού 148.853,77 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων Α/βαθμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης

ADS3462011.pdfa