303/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 148.853,77 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

303/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 148.853,77 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Έγκριση πίστωσης ποσού 148.853,77 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ADS3032011_.pdfa