148/2016 – Έγκριση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για ετήσια εισφορά στο «Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων & προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Δήμων Ιλίου, Πετρούπολης, Αγ. Αναργύρων-Καματερού-ΦΑΕΘΩΝ».

148/2016 – Έγκριση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για ετήσια εισφορά στο «Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων & προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Δήμων Ιλίου, Πετρούπολης, Αγ. Αναργύρων-Καματερού-ΦΑΕΘΩΝ».