165/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 15.000,00€ για ετήσια εισφορά στο «Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων & προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας Δήμων Ιλίου, Πετρούπολης, Αγ. Αναργύρων – Καματερού – ΦΑΕΘΩΝ

165/2018 – Έγκριση πίστωσης ποσού 15.000,00€ για ετήσια εισφορά στο «Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων & προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας Δήμων Ιλίου, Πετρούπολης, Αγ. Αναργύρων – Καματερού – ΦΑΕΘΩΝ