Έγκριση πίστωσης ποσού 15.000,00€ με Φ.Π.Α. για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΙΛΙΟΥ

Έγκριση πίστωσης ποσού 15.000,00€ με Φ.Π.Α. για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΙΛΙΟΥ

Έγκριση πίστωσης ποσού 15.000,00€ με Φ.Π.Α. για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΙΛΙΟΥ

ADSDHKEPA0472012.pdfa