Έγκριση πίστωσης ποσού 15.000,00€ με Φ.Π.Α. για τoν ΟΤΕ

Έγκριση πίστωσης ποσού 15.000,00€ με Φ.Π.Α. για τoν ΟΤΕ

Έγκριση πίστωσης ποσού 15.000,00€ με Φ.Π.Α. για τoν ΟΤΕ

ADSDHKEPA0202012.pdfa