Έγκριση πίστωσης ποσού 15.000,00€ με Φ.Π.Α. για τoν ΟΤΕ