Έγκριση πίστωσης ποσού 150.00 € για συνδρομή έτους 2010 στις εκδόσεις Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.