018/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 150,85 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας ΗΧΩ ΙΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ «Σπύρος Γεωρ. Αμπελάκης»

018/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 150,85 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας ΗΧΩ ΙΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ «Σπύρος Γεωρ. Αμπελάκης»

Έγκριση πίστωσης ποσού 150,85 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας ΗΧΩ ΙΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ «Σπύρος Γεωρ. Αμπελάκης»

aoe0182012.pdfa