244/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 16.200,00 € υπέρ ΔΕΔΔΗΕ για τη μετατόπιση ηλεκτρικού δικτύου στην οδό Θηβών λόγω κατασκευής ποδηλατοδρόμου

244/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 16.200,00 € υπέρ ΔΕΔΔΗΕ για τη μετατόπιση ηλεκτρικού δικτύου στην οδό Θηβών λόγω κατασκευής ποδηλατοδρόμου

Έγκριση πίστωσης ποσού 16.200,00 € υπέρ ΔΕΔΔΗΕ για τη μετατόπιση ηλεκτρικού δικτύου στην οδό Θηβών λόγω κατασκευής ποδηλατοδρόμου

AOE2442012.pdfa