Έγκριση πίστωσης ποσού 162.965,82€ δαπανών παρελθόντων χρήσεων

Έγκριση πίστωσης ποσού 162.965,82€ δαπανών παρελθόντων χρήσεων

Έγκριση πίστωσης ποσού 162.965,82€  δαπανών παρελθόντων χρήσεων

ADSDHKEPA0022012.pdfa