149/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 174.587,73 € για κάλυψη α) λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και β) της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού σχολικού τροχονόμου

149/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 174.587,73 € για κάλυψη α) λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και β) της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού σχολικού τροχονόμου