Έγκριση πίστωσης ποσού 18.819,00€ με Φ.Π.Α. για ενοικίαση περιπτέρων για εκδηλώσεις έτους 2012

Έγκριση πίστωσης ποσού 18.819,00€ με Φ.Π.Α. για ενοικίαση περιπτέρων για εκδηλώσεις έτους 2012

Έγκριση   πίστωσης   ποσού   18.819,00€   με   Φ.Π.Α.   για ενοικίαση περιπτέρων για εκδηλώσεις έτους 2012

ADSDHKEPA1012012.doca